Team 6

Náš TÍM

Tím spoločnosti Dissegna je v srdci Európy k Tvojej dispozícii s vyhradeným referentom, zamestnáva rodených hovorcov s cieľom zrýchliť a spresniť komunikáciu a každý deň dokazovať aká veľká je hodnota spolupráce. Tím spoločnosti Dissegna je tým najlepším tímom pre Teba a s týmito postojmi bude pokračovať na tejto ceste k úspechu, motivovaný klasickým cieľom: poskytovať tie najlepšie služby a tak získať dôveru klientov!

Náš TÍM

Tím spoločnosti Dissegna je v srdci Európy k Tvojej dispozícii s vyhradeným referentom, zamestnáva rodených hovorcov s cieľom zrýchliť a spresniť komunikáciu a každý deň dokazovať aká veľká je hodnota spolupráce. Tím spoločnosti Dissegna je tým najlepším tímom pre Teba a s týmito postojmi bude pokračovať na tejto ceste k úspechu, motivovaný klasickým cieľom: poskytovať tie najlepšie služby a tak získať dôveru klientov!

blue full 8

Kvalita a životné prostredie

Kupujeme vždy ekologickejšie a spoľahlivejšie stroje.
Úspech F.lli Dissegna Srl pramení z pozorného riadenia a
dodržiavania požiadaviek normy ISO 9001:2015,
certifikáciu ktorej vykonáva DNV a osobitným spôsobom zo
spokojnosti klientov a zo spôsobu získavania ich vernosti.
Nepretržité investovanie značných súm do čoraz ekologickejších a spoľahlivejších vozidiel pretvorilo spoločnosť F.lli Dissegna Srl na pevnú a dynamickú realitu.

Poistenie 2020EN ISO 9001CO2 Certificate
Súhrnný dokument o platbách povinného poistenia

Kvalita a životné prostredie

Kupujeme vždy ekologickejšie a spoľahlivejšie stroje. Úspech F.lli Dissegna Srl pramení z pozorného riadenia a dodržiavania požiadaviek normy ISO 9001:2015, certifikáciu ktorej vykonáva TÜV Nord a osobitným spôsobom zo spokojnosti klientov a zo spôsobu získavania ich vernosti.
Nepretržité investovanie značných súm do čoraz ekologickejších a spoľahlivejších vozidiel pretvorilo spoločnosť F.lli Dissegna Srl na pevnú a dynamickú realitu.

Poistenie 2019EN ISO 9001
CO2 Certificate
Súhrnný dokument o platbách povinného poistenia
Business Continuity 6

Nepretržité poskytovanie služieb

Potreba, aby bol náš systém vždy dostupný a klient mohol vždy dostať okamžitú odpoveď, nás nútia nepretržite investovať do našej počítačovej siete.
Nepretržitosť poskytovania našich služieb je zabezpečená 2 hlavnými servermi nachádzajúcimi sa v sídle poskytovania služieb, ktoré pracujú v režime vyrovnávania zaťaženia, aby zaručili pružnosť a rýchlosť spracovania údajov; v prípade, že má jeden zo serverov poruchu, zostávajúci server zaručuje spracovanie len takého objemu údajov, ktorý je nevyhnutný na správne fungovanie siete.

Ďalší server umiestnený ďaleko od sídla poskytovania služieb nám umožní zariadiť vo veľmi krátkom čase „obnovenie pri zlyhaní systému“, ktoré vzniklo ako dôsledok nepredvídateľných udalostí (ako napr. záplavy, požiar, zemetrasenie, atď).

Nepretržité poskytovanie služieb

Potreba, aby bol náš systém vždy dostupný a klient mohol vždy dostať okamžitú odpoveď, nás nútia nepretržite investovať do našej počítačovej siete.
Nepretržitosť poskytovania našich služieb je zabezpečená 2 hlavnými servermi nachádzajúcimi sa v sídle poskytovania služieb, ktoré pracujú v režime vyrovnávania zaťaženia, aby zaručili pružnosť a rýchlosť spracovania údajov; v prípade, že má jeden zo serverov poruchu, zostávajúci server zaručuje spracovanie len takého objemu údajov, ktorý je nevyhnutný na správne fungovanie siete.

Ďalší server umiestnený ďaleko od sídla poskytovania služieb nám umožní zariadiť vo veľmi krátkom čase „obnovenie pri zlyhaní systému“, ktoré vzniklo ako dôsledok nepredvídateľných udalostí (ako napr. záplavy, požiar, zemetrasenie, atď).
Copyright 2021 by F.lli Dissegna Srl - Via Ca' Vico 29 - 36028 Rossano Veneto VI (Italy) - C.F./P.IVA IT01838650248 - R.E.A. VI 187840 - C.S. i.v. € 100.000,00 Privacy Generale General Privacy Privacy Statement Cookie Cookie Politica aziendale Company Policy Design by Visual Comunicazione Srl
Back To Top