Monitoraggio 6

Systém sledovania (TRACK & TRACE)

Zabezpečenie neustáleho a priameho monitorovania
prostredníctvom satelitného sledovacieho zariadenia patrí
medzi služby, ktoré klienti oceňujú najviac.
Mimoriadna dôležitosť sa venuje aktualizácii najnovších počítačových programov.
Prostredníctvom ktorých spoločnosť Dissegna
poskytuje v reálnom čase vždy okamžité odpovede
týkajúce sa času príchodu vozidiel do cieľa a rýchle vyhľadávanie vozidiel pri nakládke.

Systém sledovania (TRACK & TRACE)

Zabezpečenie neustáleho a priameho monitorovania prostredníctvom satelitného sledovacieho zariadenia patrí medzi služby, ktoré klienti oceňujú najviac. Mimoriadna dôležitosť sa venuje aktualizácii najnovších počítačových programov. Prostredníctvom ktorých spoločnosť Dissegna poskytuje v reálnom čase vždy okamžité odpovede týkajúce sa času príchodu vozidiel do cieľa a rýchle vyhľadávanie vozidiel pri nakládke.

Sicurezza 7

Bezpečnosť tovaru

Váš tovar je prepravovaný úplne bezpečne s 
certifikovanými vozidlami s platným poistením
v súlade s požiadavkami dohovoru o CMR.

Na požiadanie je možné dohodnúť aj uzavretie poistnej zmluvy na všetky riziká.

Bezpečnosť tovaru

Váš tovar je prepravovaný úplne bezpečne certifikovanými vozidlami s platným poistením v súlade s požiadavkami dohovoru o CMR.

Na požiadanie je možné dohodnúť aj uzavretie poistnej zmluvy na všetky riziká.

Procedure doganali 6

Vybavenie colných procedúr zabezpečuje spoločnosť Dissegna

Vyvážate tovar na trhy mimo EÚ?
S podporou kvalifikovaných partnerov na hlavných colniciach je
spoločnosť Dissegna schopná zabezpečiť vybavenie exportných a importných procedúr. .

Naši zamestnanci sú špecializovaní na riadenie dokumentácie potrebnej na zabezpečenie možnosti umiestnenia Vášho tovaru na trhy mimo územia EÚ.

Vybavenie colných procedúr zabezpečuje spoločnosť Dissegna

Vyvážate tovar na trhy mimo EÚ? S podporou kvalifikovaných partnerov na hlavných colniciach je spoločnosť Dissegna schopná zabezpečiť vybavenie exportných i importných procedúr. Naši zamestnanci sú špecializovaní na riadenie dokumentácie potrebnej na zabezpečenie možnosti umiestnenia Vášho tovaru na trhy mimo územia EÚ.

Copyright 2021 by F.lli Dissegna Srl - Via Ca' Vico 29 - 36028 Rossano Veneto VI (Italy) - C.F./P.IVA IT01838650248 - R.E.A. VI 187840 - C.S. i.v. € 100.000,00 Privacy Generale General Privacy Privacy Statement Cookie Cookie Politica aziendale Company Policy Design by Visual Comunicazione Srl
Back To Top