Καθοριστική είναι η εξειδίκευσή μας στις καθημερινές μεταφορές από και προς την Ελλάδα.
Οργανώνουμε τόσο πλήρη όσο και τμηματικά φορτία. Η πολύ κοντινή απόσταση από τα λιμάνια της Βενετίας και της Marghera μας επιτρέπει να μειώνουμε το χρόνο και, προπαντός, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των μεμονωμένων πελατών, διασφαλίζοντας πολύ μικρό χρόνο παράδοσης.


Στοχεύουμε πάντα στα πιο οικολογικά και αξιόπιστα μέσα.
Η επιτυχία της F.lli Dissegna Srl οφείλεται στην ορθή διαχείριση και στο σεβασμό του προτύπου ISO 9001:2008, όπως πιστοποιήθηκε στις 08/01/2011 από τον οργανισμό TUV Nord και, ειδικότερα, από την ικανοποίηση των πελατών που κερδίζει την εμπιστοσύνη τους. Οι συνεχείς και σημαντικές επενδύσεις σε διαρκώς πιο φιλικά προς το περιβάλλον και αξιόπιστα μέσα κατέστησαν την F.lli Dissegna Srl μια εύρωστη και δυναμική εταιρεία.